Uy tín quý hơn vàng

images_not_found
Tool check tài nguyên Via [Chạy đa luồng]

phiên bản: 7.5.9

- Check limit tkqc cá nhân, bm, đã chi tiêu.
- Share tkqc khi check xong.
- Check Meta Verified, check hẹn hò.
- Check Page, gồm tổng page và tổng like.

Bấm xem chi tiết

Mua bản quyền

Tải xuống
images_not_found
Tool XMDT (Xác minh danh tính) cho Cá nhân và BM

phiên bản: 6.2.0.2

- Tự động giải captcha, nhận OTP sim và fake cmnd phôi có sẵn tự động fake info theo nick hoặc người dùng tự up phôi.
- Dame HCQC, Check limit tkqc cá nhân.

Bấm xem chi tiết

Mua bản quyền

Tải xuống
images_not_found
Tool Set camps, kháng TKQC - quản lý TKQC [Chạy đa luồng].

phiên bản: 6.1.0.2

- Set campaigns & đổi post số lượng lớn.
- Share tkqc cá nhân, thêm bm.
- Share Pixel, đổi tiền, múi giờ và quốc gia.
- Check limit, kich MOMO sll.

Bấm xem chi tiết

Mua bản quyền

Tải xuống
images_not_found
Tool Reg Bm, nhận BM, kháng BM [Chạy đa luồng]

phiên bản: 7.0.8.6

- Reg sll Bm (tỷ lệ 99%).
- Get lại link BM hết hạn.
- Backup link bằng Cookie.
- Tạo Tkqc tự động.

Bấm xem chi tiết

Mua bản quyền

Tải xuống
images_not_found
Tool reg Page, dame Page [Bản Pro].

phiên bản: 2.9.0

- Reg Page, Dame Page, Đá Page trong BM
- Share Page sll vào BM, Via.
- Kháng Page sll.
- Reg chỉ định page thường, profile.

Bấm xem chi tiết

Mua bản quyền

Tải xuống
images_not_found
Tool reg Page, Share Page [Bản thường].

phiên bản: 2.9.0

- Reg Page, up Avt, up ảnh bìa
- Share Page sll vào BM, Via.
- Kháng Page sll.
- Reg chỉ định page thường, profile.

Bấm xem chi tiết

Mua bản quyền

Tải xuống
images_not_found
Tool quản lý TKQC [Chạy đa luồng].

phiên bản: 7.1.0

- Quản lý tkqc, kich MOMO sll.
- share tkqc cá nhân, thêm bm.
- Share Pixel, đổi tiền, múi giờ và quốc gia.
- Check limit cho tất cả tkqc có quyền.

Bấm xem chi tiết

Mua bản quyền

Tải xuống
images_not_found
Tool kháng 282 - Checkpoint 282 UNLOCK [Chạy đa luồng].

phiên bản: 1.1.0

- Fake chỉnh sửa phôi [CARD] kháng hoặc ảnh mặt thông minh giúp tăng tỷ lệ.
- Thông tin trùng với Nick kháng.
- Check tình trạng Nick.
- Chạy đa luồng tốc độ siêu nhanh

Bấm xem chi tiết

Mua bản quyền

Tải xuống
images_not_found
Tool Add thẻ vào TKQC (ADD CREDIT), kích limit 250$ cá nhân

phiên bản: 6.1.3.1

- Đổi tiền, Quốc Gia, đổi tên TKQC.
- Add thẻ vào tkqc, check limit full.
- Share quyền tkqc về Via, xóa các Admin trong TKQC.
- Thêm tkqc vào Bm, xóa TKQC khỏi BM.

Bấm xem chi tiết

Mua bản quyền

Tải xuống
images_not_found
Tool spam share hoặc comment lên các nhóm facebook

phiên bản: 7.2.6

- Share lên nhóm.
- Comment vào các nhóm.
- Tham gia nhóm hàng loạt.

Bấm xem chi tiết

Mua bản quyền

Tải xuống
images_not_found
Tool Add Banking, share TKQC cá nhân và BM [Chạy đa luồng]

phiên bản: 6.0.8.0

- Lách HCQC share BM 100%.
- Add banking vào tkqc.
- Share quyền tkqc về Via.
- Đổi tiền, tên, múi giờ.

Bấm xem chi tiết

Mua bản quyền

Tải xuống
images_not_found
Tool đá TKQC BM ra TKQC cá nhân [Chạy đa luồng].

phiên bản: 6.1.0.2

- Set campaigns & đổi post số lượng lớn.
- Share tkqc cá nhân, thêm bm.
- Share Pixel, đổi tiền, múi giờ và quốc gia.
- Check limit, kich MOMO sll.

Bấm xem chi tiết

Mua bản quyền

Tải xuống
images_not_found
Tool kích Momo, share tkqc về Via[Chạy đa luồng]

phiên bản: 6.0.8.0

- Check live tkqc, đổi thông tin tkqc.
- Kích Momo tự động.
- Share quyền tkqc về Via.
- Thêm tkqc vào Bm.

Bấm xem chi tiết

Mua bản quyền

Tải xuống
images_not_found
Tool reg hotmail số lượng lớn[Chạy đa luồng]

- Auto reg random.
- Auto reg theo list.
- Bật POP3, IMAP.
- Hỗ trợ Fake ip đa dạng.

Chi tiết Mua