Uy tín quý hơn vàng

Tool Add banking, share tkqc cá nhân, thêm tkqc cá nhân vào bm.

Mua bản quyền

giao diện phần thiết lập tool
giao diện phần hiển thị

- Share tkqc cá nhân sang Via.
- Thêm tkqc cá nhân vào Bm.
- Đổi thông tin tkqc cá nhân(tiền tệ, múi giờ và quốc gia).
- Add banking tự động
- Định dạng nick, id|password|2fa,hoặc cookie, hoặc token eaag(Khuyến thích sử dụng id|password|2fa để tránh checkpoint)

Thời hạn Bảng giá
1 tháng 1.200.000đ
3 tháng 2.700.000đ
1 năm 6.500.000đ
Vĩnh viễn 10.000.000đ

Thông tin liên hệ.

Số điện thoại: (+84) 378792285
Địa chỉ:

Đà Nẵng


Telegram Facebook profile