Uy tín quý hơn vàng

Tool Add thẻ, share tkqc cá nhân, thêm tkqc cá nhân vào Bm.

giao diện phần hiển thị tool
giao diện phần thiết lập tool

- Đổi thông tin tkqc cá nhân(tiền tệ, múi giờ và quốc gia).
- Kich TKQC trả trước.
- Add thẻ[bin ảo, hoặc thẻ tự thêm] tự động gen bin.
- Share tkqc cá nhân sang Via.
- Thêm tkqc cá nhân vào Bm.
- Định dạng nick dạng id|password|2fa,hoặc cookie(Khuyến thích sử dụng id|password|2fa để tránh checkpoint)

Thời hạn Bảng giá
1 tháng 1.500.000đ
3 tháng 4.000.000đ
1 năm 9.000.000đ
Vĩnh viễn 12.000.000đ

Thông tin liên hệ.

Số điện thoại: (+84) 378792285
Địa chỉ:

Đà Nẵng


Telegram Facebook profile