Uy tín quý hơn vàng

Tool Add thẻ, share tkqc cá nhân, thêm tkqc cá nhân vào Bm.

Mua bản quyền

giao diện phần hiển thị tool
giao diện phần thiết lập tool

- Đổi thông tin tkqc cá nhân(tiền tệ, múi giờ và quốc gia).
- Kich TKQC trả trước.
- Add thẻ[bin ảo, hoặc thẻ tự thêm] tự động gen bin.
- Share tkqc cá nhân sang Via.
- Thêm tkqc cá nhân vào Bm.
- Định dạng nick dạng id|password|2fa,hoặc cookie(Khuyến thích sử dụng id|password|2fa để tránh checkpoint)

Thời hạn Bảng giá
1 tháng 1.500.000đ
3 tháng 4.000.000đ
1 năm 9.000.000đ
Vĩnh viễn 12.000.000đ

Thông tin liên hệ.

Số điện thoại: (+84) 378792285
Địa chỉ:

Đà Nẵng


Telegram Facebook profile