Uy tín quý hơn vàng

Tool set Campaigns số lượng lớn - quản lý tài khoản quảng cáo

Mua bản quyền

giao diện phần hiển thị tool
giao diện phần thiết lập tool
giao diện phần set camps boostpost
giao diện phần đổi thông tin TKQC
giao diện phần đổi thông tin Campaign cũ

- Set Campaigns PE số lượng lớn.[tạo nháp mới, đăng bản nháp hoặc cả 2 cùng lúc - Đăng bản nháp cũ]
- Set Boostpost số lượng lớn.
- Kháng TKQC sll.
- Hiển thị tổng admin.
- Xóa quyền admin.
- Thêm quyền truy cập TKQC trong BM.
- Chỉnh sửa ngân sách QC.
- Chỉnh sửa ngày bắt đầu, ngày kết thúc Campaign.
- Đá TKQC BM ra cá nhân.
- Kich TKQC trả trước.
- Load TKQC trong 1 BM chỉ định.
- Add thẻ cho tkqc có trong VIA.
- Phê duyệt thanh toán(approve payment).
- Xóa phương thức thanh toán(xóa thẻ).
- Bật Campaigns, tắt Campaigns và xóa Campaigns.
- Check PTTT bị lỗi(không đủ tiền, xác minh thẻ).
- Đổi post cho camp cũ số lượng lớn.
- Kích MOMO.
- Đặt giới hạn chi tiêu.
- Reset giới hạn chi tiêu.
- Đổi tên, đổi tiền, quốc gia và múi giờ.
- Share tkqc cá nhân, xóa quyền tkqc.
- Thêm tkqc cá nhân vào Bm, xóa tkqc cá nhân khỏi Bm.
- Share Pixel cho tất cả tkqc.
- Chạy hỗ trợ đa luồng với tốc độ ánh sáng.
- Định dạng đăng nhập id|password|2fa và token EAAG.

Thời hạn Bảng giá
1 tháng 2.000.000đ
3 tháng 5.500.000đ
1 năm 11.000.000đ
Vĩnh viễn 15.000.000đ

Thông tin liên hệ.

Số điện thoại: (+84) 378792285
Địa chỉ:

Đà Nẵng


Telegram Facebook profile