Uy tín quý hơn vàng

Tool set Campaigns số lượng lớn - quản lý tài khoản quảng cáo

giao diện phần hiển thị tool
giao diện phần thiết lập tool
giao diện phần thiết lập tool

- Set Campaigns số lượng lớn.[tạo nháp mới, đăng bản nháp hoặc cả 2 cùng lúc - Đăng bản nháp cũ]
- Đổi post cho camp cũ số lượng lớn.
- Đổi tên, đổi tiền, quốc gia và múi giờ.
- Share tkqc cá nhân, xóa quyền tkqc.
- Thêm tkqc cá nhân vào Bm, xóa tkqc cá nhân khỏi Bm.
- Share Pixel cho tất cả tkqc.
- Chạy hỗ trợ đa luồng với tốc độ ánh sáng.
- Định dạng đăng nhập id|password|2fa và token EAAB.

Thời hạn Bảng giá
1 tháng 2.000.000đ
3 tháng 5.500.000đ
1 năm 11.000.000đ
Vĩnh viễn 15.000.000đ

Thông tin liên hệ.

Số điện thoại: (+84) 378792285
Địa chỉ:

Đà Nẵng


Telegram Facebook profile