Uy tín quý hơn vàng

Tool check tài nguyên của Via

giao diện phần thiết lập tool
giao diện phần hiển thị

- Check tích xanh XMDT(902, 273 và dạng thường).
- Check limit tất cả các tài khoản quảng cáo.
- Check ngưỡng thanh toán.
- Check chi tiêu tất cả các tài khoản quảng cáo.
- Check Nick có hẹn hò hay không.
- Check Page Profile.
- Check ngày tạo nick.
- Check tài khoản quảng cáo xong có thể share sang Via khác(chỉnh ở option tool).
- Check tất cả Bm trong Via(Get link luôn nếu cần, tùy chỉnh ở option)
- Check tự động limit Bm350, bm50.
- Check page trong via, check ngày tạo page, check tổng page và tổng like.
- Lưu tất cả vào folder, dễ dàng quản lý.
- Định dạng nick, id|password|2fa,hoặc cookie, hoặc token eaag(Khuyến thích sử dụng id|password|2fa để tránh checkpoint)

Thời hạn Bảng giá
1 tháng 1.500.000đ
3 tháng 3.200.000đ
1 năm 6.000.000đ
Vĩnh viễn 11.000.000đ

Thông tin liên hệ.

Số điện thoại: (+84) 378792285
Địa chỉ:

Đà Nẵng


Telegram Facebook profile