Uy tín quý hơn vàng

Tool kích Momo, share tkqc về Via, thêm tkqc vào Bm

Mua bản quyền

giao diện phần thiết lập tool
giao diện phần hiển thị

- Đổi thông tin tkqc
- Kích Momo.
- Share tkqc về via
- Thêm tkqc vào Bm.
- Rip nick hàng loạt sau khi share xong.
- Định dạng đăng nhập id|password|2fa hoặc cookie (khuyến khích nên đăng nhập id|password|2fa để tránh checkpoint).

Thời hạn Bảng giá
1 tháng 1.200.000đ
3 tháng 2.700.000đ
1 năm 6.000.000đ
Vĩnh viễn 11.000.000đ

Thông tin liên hệ.

Số điện thoại: (+84) 378792285
Địa chỉ:

Đà Nẵng


Telegram Facebook profile