Uy tín quý hơn vàng

Tool reg Page, Dame Page, kháng Page (BẢN PRO)

Mua bản quyền

giao diện phần hiển thị tool
giao diện phần thiết lập tool

- Set Campaign hỗ trợ Dame Page, 1 Camp/1 Page.
- Đá Page trong BM ra cá nhân.
- Check những Nick tạo được Page Profile.
- Tạo tùy chỉnh Page Profile hoặc Page thường.
- Share Page Profile, Page thường.
- Tạo page tự động sll share vào BM và share về nhiều Via cầm
- Up ảnh avatar và ảnh bìa page.
- Share chỉ định page vào BM.
- Share chỉ định page về Via.
- Thêm Page có sẵn trong Via vào BM.
- Hủy đăng Page hàng loạt.
- Kháng Page sll.
- Out page chỉ định sll.
- Check thông tin Page(Page profile, Page thường, ngày tạo, trạng thái Page).
- Chạy hỗ trợ đa luồng với tốc độ ánh sáng.

Thời hạn Bảng giá
1 tháng 1.700.000đ
3 tháng 4.700.000đ
1 năm 9.000.000đ
Vĩnh viễn 13.000.000đ

Thông tin liên hệ.

Số điện thoại: (+84) 378792285
Địa chỉ:

Đà Nẵng


Telegram Facebook profile