Uy tín quý hơn vàng

Tool quản lý tài khoản quảng cáo

Mua bản quyền

giao diện phần hiển thị tool
giao diện phần thiết lập tool
giao diện phần thiết lập tool

- Đổi tên, đổi tiền, quốc gia và múi giờ.
- Kháng TKQC sll.
- Kich TKQC trả trước.
- Load TKQC trong 1 BM chỉ định.
- Hiển thị tổng admin.
- Xóa quyền admin.
- Thêm quyền truy cập TKQC trong BM.
- Phê duyệt thanh toán(approve payment).
- Xóa phương thức thanh toán(xóa thẻ).
- Check PTTT bị lỗi(không đủ tiền, xác minh thẻ).
- Kích MOMO.
- Đặt giới hạn chi tiêu.
- Reset giới hạn chi tiêu.
- Share tkqc cá nhân, xóa quyền tkqc.
- Thêm tkqc cá nhân vào Bm, xóa tkqc cá nhân khỏi Bm.
- Share Pixel cho tất cả tkqc.
- Chạy hỗ trợ đa luồng với tốc độ ánh sáng.

Thời hạn Bảng giá
1 tháng 1.200.000đ
3 tháng 3.000.000đ
1 năm 7.000.000đ
Vĩnh viễn 11.000.000đ

Thông tin liên hệ.

Số điện thoại: (+84) 378792285
Địa chỉ:

Đà Nẵng


Telegram Facebook profile