Uy tín quý hơn vàng

Tool quản lý tài khoản quảng cáo

Mua bản quyền

giao diện phần hiển thị tool
giao diện phần thiết lập tool
giao diện phần thiết lập tool

- Quản lý TKQC.
- Kích MOMO sll.
- Đổi tên, đổi tiền, quốc gia và múi giờ.
- Share tkqc cá nhân, xóa quyền tkqc.
- Thêm tkqc cá nhân vào Bm, xóa tkqc cá nhân khỏi Bm.
- Share Pixel cho tất cả tkqc.
- Chạy hỗ trợ đa luồng với tốc độ ánh sáng.
- Định dạng đăng nhập id|password|2fa và token EAAB.

Thời hạn Bảng giá
1 tháng 1.200.000đ
3 tháng 3.000.000đ
1 năm 7.000.000đ
Vĩnh viễn 11.000.000đ

Thông tin liên hệ.

Số điện thoại: (+84) 378792285
Địa chỉ:

Đà Nẵng


Telegram Facebook profile