Uy tín quý hơn vàng

Tool reg Bm, get link mới cho Bm link hết hạn

giao diện phần thiết lập tool
giao diện phần thiết lập tool
giao diện phần hiển thị

- Tạo Bm mới, very hotmail, mail free.
- Nhận link số lượng lớn qua mail hoặc link tự thêm.
- Backup link số lượng lớn về hotmail theo UID.
- Lọc chỉ định loại BM cần Backup.
- Kích Agency cho BM.
- Kháng BM sll.
- Check live BM bằng UID.
- Very hotmail cho BM có sẵn trong VIA.
- Out quyền QTV BM.
- Check limit BM 350, 50.
- Get link người dùng mới cho Bm(khi quá link quá 30 ngày).
- Tạo tkqc theo múi giờ, tiền tệ.
- Chạy chrome hoặc chạy ẩn, tùy người dùng chỉnh ở thiết lập.
- Chạy hỗ trợ đa luồng với tốc độ ánh sáng.
- Định dạng đăng nhập id|password|2fa hoặc cookie (khuyến khích nên đăng nhập id|password|2fa để tránh checkpoint).

Thời hạn Bảng giá
1 tháng 1.500.000đ
3 tháng 3.700.000đ
1 năm 8.000.000đ
Vĩnh viễn 11.000.000đ

Thông tin liên hệ.

Số điện thoại: (+84) 378792285
Địa chỉ:

Đà Nẵng


Telegram Facebook profile