Uy tín quý hơn vàng

Tool reg Bm, get link mới cho Bm link hết hạn

giao diện phần thiết lập tool
giao diện phần hiển thị

- Tạo Bm mới, very hotmail.
- Get link người dùng mới cho Bm(khi quá link quá 30 ngày).
- Tạo tkqc theo múi giờ, tiền tệ.
- Chạy chrome hoặc chạy ẩn, tùy người dùng chỉnh ở thiết lập.
- Chạy hỗ trợ đa luồng với tốc độ ánh sáng.
- Định dạng đăng nhập id|password|2fa hoặc cookie (khuyến khích nên đăng nhập id|password|2fa để tránh checkpoint).

Thời hạn Bảng giá
1 tháng 1.200.000đ
3 tháng 2.800.000đ
1 năm 5.900.000đ
Vĩnh viễn 10.000.000đ

Thông tin liên hệ.

Số điện thoại: (+84) 378792285
Địa chỉ:

Đà Nẵng


Telegram Facebook profile