Uy tín quý hơn vàng

Tool xác minh danh tính(Cho Via hoặc Clone bị cấm quảng cáo)

Mua bản quyền

giao diện phần hiển thị
giao diện phần thiết lập tool

- Dame cho HCQC.
- Check limit TKQC và trạng thái của TKQC.
- Check tích xanh 902, tích xanh thường.
- Hạn chế quảng cáo 902, hạn chế quảng cáo dạng thường.
- XMDT cho BM (Business Manager)
- XMDT tự động cho nick bị hạn chế quảng cáo hoặc nick không bị hạn chế quảng cáo đều được.
- Người dùng tự chủ phôi riêng của mỗi người và chỉnh sửa phôi giống photoshop ngay ở trên tool, sau khi bấm lưu chỉnh sửa thì tool sẽ lấy info của via gán text vào phôi mà các bạn đã sửa, xem tại: https://www.youtube.com/watch?v=afLF5v0W3dU
- Check trạng thái XMDT bao gồm đã về tích xanh, đang review.
- Tự động giải captcha, tự động very sđt.
- Chạy hỗ trợ đa luồng với tốc độ ánh sáng.
- Định dạng đăng nhập id|password|2fa hoặc cookie (khuyến khích nên đăng nhập id|password|2fa để tránh checkpoint).

Thời hạn Bảng giá
1 tháng 1.800.000đ
3 tháng 4.800.000đ
1 năm 9.000.000đ
Vĩnh viễn 12.000.000đ

Thông tin liên hệ.

Số điện thoại: (+84) 378792285
Địa chỉ:

Đà Nẵng


Telegram Facebook profile